מועצה אזורית לכיש – עם הפנים לתושב<BR>

 

כתובת המושב   : ד.נ. לכיש דרום, מיקוד 79595
טלפקס מזכירות :

שנת עלייה לקרקע:
מס' בתי אב:
137
הרחבה:
431
מגרשים פנויים:
טרם הוחל שווק.
איפיון הבתים:
צמודי קרקע
מוסד חינוכי ביישוב:
גן ילדים – ממלכתי-דתי רב גילאי
 

1950.

משמעות שם הישוב :
אחוזם היה אחד מבני שבט יהודה, שאזור זה נכלל בנחלתו.

אפייון המושב:
מושב מעורב שהוקם  בידי עולים ממרוקו ונקרא תחילה "מעגלים".

השתייכות-תנועתית:
איגוד המושבים – הפועל המזרחי,

ענפים מרכזים:
גידולי ירקות, פלחה, מטעים, פרדס וצאן.