מועצה אזורית לכיש – עם הפנים לתושב<BR>

קווי תחבורה ציבורית באזור

מספר הקו

מוצא

יעד

יום

שעות

11

קריית גת

שקף

א-ה

8:10, 15:30

11

קריית גת

שקף

ו

8:10

11

שקף

קריית גת

א-ה

9:05, 16:25

11

שקף

קריית גת

ו

9:05

21

אשקלון

שער הנגב

א-ה

15:30;16:30

21

אשקלון

שער הנגב

ו

14:45

21

שער הנגב

אשקלון

א-ה

5:50; 10:00; 16:30

21

שער הנגב

אשקלון

ו

5:50, 10:30, 14:45

24

קריית גת

שער הנגב

א-ה

7:15

24

שער הנגב

קריית גת

א-ה

15:30

25

אשקלון

קריית גת

א-ה

6:15-22:00, 2 נסיעות בשעה

25

אשקלון

קריית גת

ו

6:15-17:15 כל חצי שעה- 45 דקות

25

אשקלון

קריית גת

מוצ"ש

מצאת שבת ועד 23:00, כ-4 נסיעות.

25

קריית גת

אשקלון

א-ה

5:40-21:15, 2 נסיעות בשעה

25

קריית גת

אשקלון

ו

6:15-16:00 כל חצי שעה- 45 דקות

25

קריית גת

אשקלון

מוצ"ש

מצאת שבת ועד 22:15, כ-3 נסיעות.

בנוסף עובר באזור קו 351 של חב' מטרופולין. לחצו על הקישור לעבור
לאתר החברה לברור מדוייק של השעות.
http://www.metropoline.com/he/darom/lines/529/351/0/11

 יתכנו שינויים תכופים בשעות. חובה לבדוק השעות אל מול המסיעים.